• 1

Video

Linija za proizvodnju svježih rezanci

 Linija za proizvodnju vlažne hrane za kućne ljubimce

Linija za proizvodnju mesnih okruglica

Linija za proizvodnju sočnog želea